BIURO OCHRONY MIENIA
"LECH KALISZ"

logo

O firmie

Biuro Ochrony Mienia "Lech Kalisz" rozpoczęło swoją działalność w maju 1996 roku na zasadach określonych w Koncesjach DAIK-36/96 z 96 roku i L-0545/00 z 2000 roku udzielonych przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.

Firma oferuje swoim klientom najwyższy standard usług w zakresie fizycznej i technicznej ochrony mienia. Na przestrzeni lat firma wyspecjalizowała się w kompleksowej ochronie obiektów takich jak:

  • tereny inwestycji budowlanych
  • zakłady przemysłowe
  • biurowce
  • obiekty użyteczności publicznej
  • obiekty handlowe

Dysponujemy sprawdzonymi pracownikami przeszkolonymi w zakresie ochrony mienia, konwojowania środków płatniczych, stosowania przepisów przeciwpożarowych oraz użycia środków przymusu bezpośredniego. Każdy pracownik posiada pozytywną opinię z Ministerstwa Sprawiedliwości.

Osoby zatrudnione na kierowniczych stanowiskach posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub zabezpieczenia technicznego, a także bogate doświadczenie zawodowe, oraz odpowiednie wykształcenie kierunkowe.

Pracownicy zatrudnieni bezpośrednio przy ochronie obiektów, są przygotowani do wykonywania tego typu zadań, poprzez regularne szkolenia wewnętrzne, posiadają jednolite umundurowanie oraz są wyposażeni w indywidualne środki łączności.

Wszystkie obiekty pozostające pod naszą opieką są nadzorowane przez wykwalifikowanych koordynatorów z bezpośredniego kierownictwa firmy, których zadaniem jest:

  • udzielanie pomocy i konsultacji w zakresie technicznego i fizycznego zabezpieczenia obiektu
  • utrzymywanie stałej łączności z klientem
  • podejmowanie interwencji
  • nadzór na prawidłowym przebiegiem realizowanej usługi ochrony oraz stanem technicznym systemów elektronicznego zabezpieczenia obiektów

W bezpośrednim porozumieniu z kierownictwem firmy, zostanie opracowany szczegółowo plan zawierający konkretne zadania dla pracowników ochrony.

KONTAKT
Adres:
Biuro Ochrony Mienia "Lech Kalisz"

ul. Piotra Skargi 8/503
40-091 Katowice
Telefony:
Biuro:
32-259-83-50
Dyrektor:
601-428-854
Koordynatorzy:
663-731-190/191
Poczta elektroniczna: